جهت ارتباط با ما میتوانید از طریق فرم زیر به صورت مستقیم پیامتان را برای مدیران هتل ارسال کنید ویا با شماره ۴۲ الی ۳۳۱۲۱۲۴۱۸۶۰۰۹۸ تماس بگیرید